»

Óvodánk a Petőfi Sándor Alapiskola szerves részeként működik Diószegen az Ábrahámi utcán levő atipikus épületben. Az intézmény fenntartója Diószeg Város Önkormányzata. Játékos tanulásunk, oktató-nevelői módszereink jellemzői a gyermekszemélyiség- és tevékenységközpontúság, a Lépésről Lépésre reformpedagógia hasznosítása, hagyományápoló projektünk: „Régiónk néphagyományaival közös játékra lelni” érvényesítése.

Iskolarendszerünk tartalmi reformja változásokat hozott óvodánkban is. A 2008 nyarán megszületett, 2015-ben átdolgozott, 2016-tól évente revidált iskolai oktató programunk a Táncolók Vidám Háza, amelyben az óvoda alapkövei közül kiemelkedik a beszéd, az ének, a mozgás, a szociális, érzelmi, etikai vonatkozás. Mindezek, mint fontos fejlesztési területek jelen vannak táncjátékainkban. Legyen az néptánc, modern ritmikus tánc, zenés mozgásos és relaxációs gyakorlatok. Gyermekeink nagyon szeretik művelni, és az óvoda naponta ad erre lehetőséget. Az óvoda vegyes csoportjával szakképzett óvónők foglalkoznak.  Az étkezés szervezését, az óvoda rendbentartását egy alkalmazott végzi. A csendes, vonzó, nyugodt környezet, tágas kerti játékokkal ellátott udvar sok élményszerzésre ad lehetőséget. Folyamatosan törekszünk arra, hogy a meglévő helységek és berendezési tárgyak a lehető legjobban szolgálják a gyermek fejlődését. A tevékenységközpontú csoportszobák otthonosak, esztétikusak, derűs hangulatot árasztanak, amelyek az alkalmazottak egyéniségét és keze munkáját tükrözik. Kellemes színhatású textíliák, falikollázsok, játékok, eszközök veszik körül a gyerekeket. Bensőséges kuckók, sarkok, központok, galériák csábítják őket elmélyült játékra, változatos tevékenységre.

Minden évben hangsúlyt fektetünk óvodánk küldetésére, kitűzött céljaink elérésére:

  • az egységes iskolai rendszer elválaszthatatlan része az iskolai nevelést megelőző nevelő-oktató tevékenység az óvodában, amely a családi nevelés kiegészítője.
  • szakszerű nevelő-oktató programokat nyújtunk az óvodáskorú gyerekeknek az alapiskolába való belépésükig, szükségleteik, lehetőségeik, készségeik, érdeklődésük egybehangolásával, minden gyermek kulcsfontosságú kompetenciáinak fejlesztésének elérésével.
  • a legmodernebb elméletek eredményeire támaszkodva érvényesítjük a Lépésről Lépésre módszertan megfelelő elemeit.
  • a ma nemzedékének egyik fontos kötelessége, hogy a néphagyományokon alapuló népszokások értékeit, kincseit megőrizze a jövő számára. Óvodánk ezen a területen is megteszi az első helyes lépéseket.
  • a szülő és óvoda szoros együttműködése.

A sokoldalú nevelő-oktató munkánk eddigi tapasztalatai, sikerei azt bizonyítják, hogy programjaink, aktivitásaink gyermekeinket elégedetté teszik, örömet, biztonságérzetet, kényelmet, szociális ösztönzést nyújtanak.

 

                                                Flaškár Karolina, az óvodáért felelős igazgatóhelyettes

NDk1Zjg3MT