»

ZÁKLAD ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SÁNDORA PETŐFIHO S VJM  SLÁDKOVIČOVO

______________________________________________________________________________

Óvodánk a Petőfi Sándor Alapiskola szerves részeként működik Diószegen az Ábrahámi utca 385 sz. alatti épületben. Az intézmény fenntartója Diószeg Város Önkormányzata. Játékos tanulásunk, oktató-nevelői módszereink jellemzői a gyermekszemélyiség- és tevékenységközpontúság, a "Lépésről Lépésre" reformpedagógia hasznosítása, hagyományápoló projektünk: „Régiónk néphagyományaival közös játékra lelni” érvényesítése.

Iskolarendszerünk tartalmi reformja változásokat hozott óvodánkban is. A 2008 nyarán megszületett, 2015-ben átdolgozott, 2016-tól évente revidált iskolai oktató programunk a Táncolók Vidám Háza, amelyben az óvoda alapkövei közül kiemelkedik a beszéd, az ének, a mozgás, a szociális, érzelmi, etikai vonatkozás. Mindezek, mint fontos fejlesztési területek jelen vannak táncjátékainkban. Legyen az néptánc, modern ritmikus tánc, zenés mozgásos és relaxációs gyakorlatok. Gyermekeink nagyon szeretik művelni, és az óvoda naponta ad erre lehetőséget. Az óvoda vegyes csoportjával szakképzett óvónők foglalkoznak.  Az étkezés szervezését, az óvoda rendbentartását egy alkalmazott végzi. A csendes, vonzó, nyugodt környezet, tágas kerti játékokkal ellátott udvar sok élményszerzésre ad lehetőséget. Folyamatosan törekszünk arra, hogy a meglévő helységek és berendezési tárgyak a lehető legjobban szolgálják a gyermek fejlődését. A tevékenységközpontú csoportszobák otthonosak, esztétikusak, derűs hangulatot árasztanak, amelyek az alkalmazottak egyéniségét és keze munkáját tükrözik. Kellemes színhatású textíliák, falikollázsok, játékok, eszközök veszik körül a gyerekeket. Bensőséges kuckók, sarkok, központok, galériák csábítják őket elmélyült játékra, változatos tevékenységre.

Naša materská škola je elokovaným pracoviskom základnej školy, sídli v budove na Abrahámskej ulici č. 385. Zriaďovateľom inštitúcie je Mesto Sládkovičovo. Charakteristickými znakmi našich hravých výchovno-vzdelávacích metód je zameranie sa na detské aktivity a osobnosť dieťaťa, využitie reformnej pedagogiky "Krok za krokom" a splnenie nášho projektu: "Spoločná hra s ľudovými tradíciami nášho regiónu".

Minden évben hangsúlyt fektetünk óvodánk küldetésére, kitűzött céljaink elérésére:

  • az egységes iskolai rendszer elválaszthatatlan része az iskolai nevelést megelőző nevelő-oktató tevékenység az óvodában, amely a családi nevelés kiegészítője
  • szakszerű nevelő-oktató programokat nyújtunk az óvodáskorú gyerekeknek az alapiskolába való belépésükig, szükségleteik, lehetőségeik, készségeik, érdeklődésük egybehangolásával, minden gyermek kulcsfontosságú kompetenciáinak fejlesztésének elérésével
  • a legmodernebb elméletek eredményeire támaszkodva érvényesítjük a "Lépésről Lépésre" módszertan megfelelő elemeit
  • a ma nemzedékének egyik fontos kötelessége, hogy a néphagyományokon alapuló népszokások értékeit, kincseit megőrizze a jövő számára; óvodánk ezen a területen is megteszi a lépéseket
  • a szülő és óvoda szoros együttműködése.

Poslanie a ciele našej materskej školy:

  • neoddeliteľnou súčasťou školského systému je výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole, ktorá je zároveň doplnením rodinnej výchovy
  • poskytujeme vzdelávacie programy pre deti predškolského veku, až do nástupu do základnej školy; zosúlaďovaním ich potrieb, možností, zručností, záujmov a rozvíjaním kľúčových kompetencií
  • opierajúc sa o výsledky najmodernejších teórií overujeme vhodné prvky metodiky "Krok za krokom"
  • dôležitou povinnosťou dnešnej generácie je zachovať hodnoty ľudových tradícií pre budúcnosť
  • úzka spolupráca medzi rodičmi a materskou školou.

A sokoldalú nevelő-oktató munkánk eddigi tapasztalatai, sikerei azt bizonyítják, hogy programjaink, aktivitásaink gyermekeinket elégedetté teszik, örömet, biztonságérzetet, kényelmet, szociális ösztönzést nyújtanak.

 

                                                Flaškár Karolina, az óvodáért felelős igazgatóhelyettes

ZDZhMzE