» Elektronikus kiskönyv/EŽK

ZÁKLAD ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SÁNDORA PETŐFIHO S VJM  SLÁDKOVIČOVO

______________________________________________________________________________

Az elektronikus kiskönyv informácókat nyújt a tanulók és a szülők számára a gyermekeik tanulmányi előmeneteléről. A bejelentkezéshez szükséges hozzáférési adatokat a tanulók a második tanítási héten kapják meg. A szülők az első szülői értekezleten egy újabb hozzáférési adatot kapnak, amely segítségével igazolhatják, hogy figyelemmel kísérik a gyermek osztályzatait. A kiskönyv az alábbi linken érhető el: https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsspsladkovicovo

A jegyeken kívül a szülők részére a pedagógusok üzenetei is láthatóvá válnak. Az újabb osztályzatokat "N" betű jelöli ("nová"). A szülők a gyermekek számára bejegyzett házi feladatokat is ellenőrizhetik. A házi feladatokkal kapcsolatos további információk itt találhatóak: "házi feladat"

Az osztályzatok csak a szülők számára kiadott hozzáférési adatokkal írhatóak alá, az alábbi leírás szerint: "aláírás"

Az elektronikus kiskönyvben a tanuló órarendje is megtalálható. Itt vannak feltüntetve az egyes tanítási órákkal, szakkörökkel és iskolai rendezvényekkel kapcsolatos információk. A pedagógusokhoz hasonlóan a szülő is küldhet üzenetet a gyermekét tanító pedagógusoknak. A teljes használati útmutató az alábbi helyen található: "útmutató"

Elektronická žiacka knižka poskytuje žiakom a rodičom informácie o študijných výsledkoch detí. EŽK je dostupná na odkaze: https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsspsladkovicovo

Okrem študijných výsledkov sú pre rodičov viditeľné aj odkazy učiteľov. Nové známky sú označené písmenom "N" (nová). Rodičia môžu kontrolovať aj zadania/domáce úlohy určené pre svojich detí. Viac informácií o domácich úlohách nájdete tu: "domáca úloha"

Známky je možné podpísať iba s prístupovými údajmi vydanými rodičom, podľa uvedeného manuálu: "podpis"

V elektronickej žiackej knižke nájdete aj rozvrh žiaka. Sú uvedené aj ďalšie informácie o jednotlivých triedach, záujmových aktivitách a školských akciách. Podobne ako učitelia, aj rodičia môžu posielať správy učiteľom podľa manuálu: "sprievodca"

 

 
 

 

MzVkNWIwZD