» Szervezés/Organizácia

ZÁKLAD ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SÁNDORA PETŐFIHO S VJM  SLÁDKOVIČOVO

______________________________________________________________________________

A 2023/2024-as tanév  2023. 9. 1-én kezdődik, amely államünnep. A tanítás 2023. 9. 4-én (hétfő), tanévnyitóval kezdődik. Az első félév 2024. 1. 31-én (szerda) ér véget. A második félév 2024. 2. 1-től (csütörtök)  2024. 6. 28-ig (péntek) tart.

Školský rok 2023/2024 sa začína dňa 1. 9. 2023, ktorý je štátnym sviatkom. Vyučovanie sa začína dňa 4. 9. 2023 (pondelok), slávnostným otvorením školského roka. Prvý polrok sa končí dňa 31. 1. 2024 (streda). Druhý polrok trvá od 1. 2. 2024 (štvrtok) do 28. 6. 2024 (piatok).

Szünidők a 2023/2024-as tanévben:

Szünidő

Szünidő előtti

utolsó tanítási nap

Szünidő időpontja

Szünidő utáni

első tanítási nap

őszi 2023. 10. 27. (péntek) 2023. 10. 30. - 31. 2023. 11. 2. (csütörtök)
karácsonyi 2023. 12. 22. (péntek) 2023. 12. 23. - 2024. 1. 7. 2024. 1. 8. (hétfő)
tavaszi 2024. 3. 1. (péntek) 2024. 3. 4. - 8. 2024. 3. 11. (hétfő)
húsvéti 2024. 3. 27. (szerda) 2024. 3. 28. - 4. 2.
2024. 4. 3. (szerda)
nyári 2024. 6. 28. (péntek) 2024. 7. 1. - 9. 1. 2024. 9. 2. (hétfő)

Školské prázdniny v školskom roku 2023/2024:

Prázdniny

Posledný deň vyučovania

pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

po prázdninách

jesenné 27. 10. 2023. (piatok) 30. - 31. 10. 2023 2. 11. 2023 (štvrtok)
vianočné 22. 12. 2023. (piatok) 23. 12. 2023 - 7. 1. 2024 8. 1. 2024 (pondelok)
jarné 1. 3. 2024. (piatok) 4. - 8. 3. 2024 11. 3. 2024 (pondelok)
veľkonočné 27. 3. 2024. (streda) 28. 3. - 2. 4. 2024
3. 4. 2024 (streda)
letné 28. 6. 2024 (piatok) 1. 7. - 1. 9. 2024 2. 9. 2024 (pondelok)
OGU5N