» Szervezés/Organizácia

ZÁKLAD ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SÁNDORA PETŐFIHO S VJM  SLÁDKOVIČOVO

______________________________________________________________________________

A 2022/2023-as tanév  2022. 9. 1-én kezdődik, amely államünnep. A tanítás 2022. 9. 5-én (hétfő), tanévnyitóval kezdődik. Az első félév 2023. 1. 31-én (kedd) ér véget. A második félév 2023. 2. 1-től (szerda)  2023. 6. 30-ig (péntek) tart.

Školský rok 2022/2023 sa začína dňa 1. 9. 2022, ktorý je štátnym sviatkom. Vyučovanie sa začína dňa 5. 9. 2022 (pondelok), slávnostným otvorením školského roka. Prvý polrok sa končí dňa 31. 1. 2023 (utorok). Druhý polrok trvá od 1. 2. 2023 (streda) do 30. 6. 2023 (piatok).

Szünidők a 2022/2023-as tanévben:

Szünidő

Szünidő előtti

utolsó tanítási nap

Szünidő időpontja

Szünidő utáni

első tanítási nap

őszi 2022. 10. 27. (csütörtök) 2022. 10. 28. - 31. 2022. 11. 2. (szerda)
karácsonyi 2022. 12. 22. (csütörtök) 2022. 12. 23. - 2023. 1. 7. 2023. 1. 9. (hétfő)
tavaszi 2023. 2. 17. (péntek) 2023. 2. 20. - 2. 24. 2023. 2. 27. (hétfő)
húsvéti 2023. 4. 5. (szerda) 2023. 4. 6. - 11. 2022. 4. 12. (szerda)
nyári 2023. 6. 30. (péntek) 2023. 7. 1. - 8. 31. 2023. 9. 4. (hétfő)
NTIyZGZmMT