» Óvoda/MŠ

ZÁKLAD ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SÁNDORA PETŐFIHO S VJM  SLÁDKOVIČOVO

______________________________________________________________________________

Bemutatkozunk/Predstavíme sa

Óvodai rendszabályzat/Pracovný poriadok v MŠ

M2Y4Yzhk