» 2022/2023

ZÁKLAD ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SÁNDORA PETŐFIHO S VJM  SLÁDKOVIČOVO

______________________________________________________________________________

Sakkverseny/Šachový turnaj

Táncház/Tanečný dom

Turisztika (Berezó)/Turistika (Brezová pod Bradlom)

NmVlY