» Beiratkozás/Zápis

ZÁKLAD ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SÁNDORA PETŐFIHO S VJM  SLÁDKOVIČOVO

______________________________________________________________________________

Diószeg városának, mint a Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda fenntartójának 90/2015 sz. rendelete 7/2023 sz. függelékének értelmében az iskola első osztályába való beiratásának időpontja és helyszíne:

2023. április 20. (13:00 - 17:00) - az alapiskola épületében (Richter u. 1171/66, Diószeg)

2023. április 21. (8:00 - 13:00) - az alapiskola épületében (Richter u. 1171/66, Diószeg)

Az iskola 1. évfolyamába idén a 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között született, valamint a tavalyi évben halasztást kapott gyermekek beiratására kerül sor.

A további információk céljából kérjük érdeklődjön a 031/784 2612 telefonszámon, a 0918 736 294 mobil számon, a zsvjmsladkovicovo@gmail.com e-mail címen vagy személyesen az iskolában. A beiratáshoz szükséges dokumentumok kitöltésére a beiratás napján, személyesen az iskolában kerül sor, de lehetőség van a dokumentumok előzetes kitöltésére is. A dokumentumok letölthetőek az iskola honlapjáról.

A beiratkozott gyermekek a szeptemberi tanévnyitón minőségi iskolatáskát kapnak a Rákóczi Szövetség jóvoltából, a beiratási ösztöndíjprogram keretében pedig egyszeri 10 000,- HUF összegnek megfelelő támogatásban részesülnek.

Na základe Dodatku č. 7/2023 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo č. 90/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách termín a čas prihlásenia dieťaťa na plnenie školskej dochádzky pre školský rok 2023/2024 je nasledovný:

20. apríla 2023 (13:00 - 17:00) - v budove ZŠ (Richterova 1171/66, Sládkovičovo)

21. apríla 2023 (8:00 - 13:00) - v budove ZŠ (Richterova 1171/66, Sládkovičovo)

A beiratáshoz szükséges dokumentumok:

1. Beiratkozási kérvény

    a) beiratkozási kérvény doc. formátumban

    b) beiratkozási kérvény pdf. formátumban

2. Beiratkozási kérdőív

    a) beiratkozási kérdőív doc. formátumban

    b) beiratkozási kérdőív pdf. formátumban

    c) beiratkozási kérdőív online formanyomtatvány formájában

3. A gyermek születési bizonyítványának másolata.

4. A törvényes képviselők személyazonossági igazolványának másolata.

5. Szükség esetén halasztási kérelem.

A Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda életéből

12 érv a magyar iskolaválasztás mellett:

 1. ÖRÖKSÉG - Az évszázadokon át továbbadott magyar nyelv és kultúra olyan érték, amelyet megőrizni erkölcsi kötelességünk.
 2. KÖZÖSSÉG - A magyar iskola a magyar közösség fennmaradásának záloga.
 3. IDENTITÁS - A magyar iskola kialakítja a gyermek biztos identitását, ami abban segíti, hogy a szűkebb és tágabb közösségében, így az egész Kárpát-medencében otthon érezze magát.
 4. KIZÁRÓLAGOSSÁG - A magyar nyelv és a magyar kultúra csak magyar iskolában sajátítható el.
 5. ÉRVÉNYESÜLÉS - A magyar iskola nagyobb érvényesülést jelent, mert több tudást, több ismeretet nyújt, hiszen két nyelvet, két kultúrát tanít.
 6. KULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG - A vegyes családban élő gyermek számára is a legjobb választás a magyar iskola, abban az esetben is, ha a szülő nem magyar iskolában tanult.
 7. HATÉKONYSÁG - Tudományosan bizonyított tény, hogy az ismeretek megszerzésének leghatékonyabb módja az anyanyelven történő tanulás.
 8. VERSENYKÉPESSÉG - A magyar iskolák versenyképes tudást nyújtanak, jól felszereltek és felkészült pedagógusok várják a gyermekeket.
 9. LEHETŐSÉG - A magyar iskolába járó gyermek számára könnyen elérhetővé válik a hazai mellett a magyarországi felsőoktatás, illetve a munkaerőpiac is.
 10. TÁMOGATÁS - A magyar intézménybe járó diákok minden évben számíthatnak a magyar állam anyagi támogatására.
 11. PROGRAMOK - A Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei magyarságot megszólító programjai elérhetővé válnak a magyar iskolák diákjai számára.
 12. AJÁNDÉK - A Rákóczi Szövetség minden magyar iskolába lépő gyermeknek felajánl egy jó minőségű iskolatáskát és a magyar összefogást jelképező ösztöndíjat.

A Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztási programja

MGMwNm