» Beiratkozás/Zápis

ZÁKLAD ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SÁNDORA PETŐFIHO S VJM  SLÁDKOVIČOVO

______________________________________________________________________________

Diószeg városának, mint a Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda fenntartójának 90/2015 sz. rendelete 8/2024 sz. függelékének értelmében az iskola első osztályába való beiratásának időpontja és helyszíne:

2024. április 18. (13:00 - 17:00) - az alapiskola épületében (Richter u. 1171/66, Diószeg)

2024. április 19. (8:00 - 13:00) - az alapiskola épületében (Richter u. 1171/66, Diószeg)

Az iskola 1. évfolyamába idén a 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között született, valamint a tavalyi évben halasztást kapott gyermekek beiratására kerül sor.

A további információk céljából kérjük érdeklődjön a 031/784 2612 telefonszámon, a 0918 736 294 mobil számon, a zsvjmsladkovicovo@gmail.com e-mail címen vagy személyesen az iskolában. A beiratáshoz szükséges dokumentumok kitöltésére a beiratás napján, személyesen az iskolában kerül sor, de lehetőség van a dokumentumok előzetes kitöltésére is. A dokumentumok letölthetőek az iskola honlapjáról.

A beiratkozott gyermekek a szeptemberi tanévnyitón minőségi iskolatáskát kapnak a Rákóczi Szövetség jóvoltából, a beiratási ösztöndíjprogram keretében pedig egyszeri 10 000,- HUF összegnek megfelelő támogatásban részesülnek.

Na základe Dodatku č. 7/2023 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo č. 90/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách termín a čas prihlásenia dieťaťa na plnenie školskej dochádzky pre školský rok 2023/2024 je nasledovný:

18. apríla 2024 (13:00 - 17:00) - v budove ZŠ (Richterova 1171/66, Sládkovičovo)

19. apríla 2024 (8:00 - 13:00) - v budove ZŠ (Richterova 1171/66, Sládkovičovo)

A beiratáshoz szükséges dokumentumok:

1. Beiratkozási kérvény

    a) Jelentkezési lap alapiskolai tanulmányok megkezdéséhez/Prihláška na vzdelávanie na ZŠ

    b) Szükség esetén (amennyiben a szükséges dokumentumok aláírása az egyik törvényes képviselő részéről akadályba ütközik):

        Becsületbeli nyilatkozat/Čestné vyhlásenie

    c) Igény szerint (amennyiben a későbbiekben csak az egyik törvényes képviselő kívánja aláírni a dokumentumokat):

        Írásbeli nyilatkozat/Písomné vyhlásenie

3. A gyermek születési bizonyítványának másolata

4. A törvényes képviselők személyazonossági igazolványának másolata

Kérjük, tekintsék meg beiratkozási videónkat az iskola facebook-oldalán:

A Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda életéből

12 érv a magyar iskolaválasztás mellett:

 1. ÖRÖKSÉG - Az évszázadokon át továbbadott magyar nyelv és kultúra olyan érték, amelyet megőrizni erkölcsi kötelességünk.
 2. KÖZÖSSÉG - A magyar iskola a magyar közösség fennmaradásának záloga.
 3. IDENTITÁS - A magyar iskola kialakítja a gyermek biztos identitását, ami abban segíti, hogy a szűkebb és tágabb közösségében, így az egész Kárpát-medencében otthon érezze magát.
 4. KIZÁRÓLAGOSSÁG - A magyar nyelv és a magyar kultúra csak magyar iskolában sajátítható el.
 5. ÉRVÉNYESÜLÉS - A magyar iskola nagyobb érvényesülést jelent, mert több tudást, több ismeretet nyújt, hiszen két nyelvet, két kultúrát tanít.
 6. KULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG - A vegyes családban élő gyermek számára is a legjobb választás a magyar iskola, abban az esetben is, ha a szülő nem magyar iskolában tanult.
 7. HATÉKONYSÁG - Tudományosan bizonyított tény, hogy az ismeretek megszerzésének leghatékonyabb módja az anyanyelven történő tanulás.
 8. VERSENYKÉPESSÉG - A magyar iskolák versenyképes tudást nyújtanak, jól felszereltek és felkészült pedagógusok várják a gyermekeket.
 9. LEHETŐSÉG - A magyar iskolába járó gyermek számára könnyen elérhetővé válik a hazai mellett a magyarországi felsőoktatás, illetve a munkaerőpiac is.
 10. TÁMOGATÁS - A magyar intézménybe járó diákok minden évben számíthatnak a magyar állam anyagi támogatására.
 11. PROGRAMOK - A Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei magyarságot megszólító programjai elérhetővé válnak a magyar iskolák diákjai számára.
 12. AJÁNDÉK - A Rákóczi Szövetség minden magyar iskolába lépő gyermeknek felajánl egy jó minőségű iskolatáskát és a magyar összefogást jelképező ösztöndíjat.

A Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztási programja

Mzk3MzFi