Információk/Informácie

ZÁKLAD ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SÁNDORA PETŐFIHO S VJM  SLÁDKOVIČOVO

______________________________________________________________________________

Szervezési tudnivalók/Organizácia školského roka

Elektronikus kiskönyv/Elektronická žiacka knižka

Csengetési rend/Zvonenie

Órarend/Rozvrh hodín

Beiratkozás/Zápis

Szakköri tevékenység/Záujmové krúžky

Alkalmazottaink/Zamestnanci

Iskolai étkezde/Školská jedáleň

Óvoda/Materská školaMGEzYjk4O