» Informácie v slovenskom jazyku

Cieľom programu je vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj eliminácia rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov.

MzkxOTI2N