»

Óvodai rendszabályzat

Az óvoda rendszabályzata szigorúan betartja az 245/2008 - as iskolai törvényben a 306/2008 - as óvodáról szóló közleményben és a legújabb 209/2019 - es törvénybe foglalt előírásokat.

  • az óvoda félnapos vagy egész napos nevelő-oktatói programot kínál, 6:30 – 16:30 közötti nyitvatartási időszakkal, heterogén korcsoportban. 21 a felső határ a gyermekek létszámában.
  • az igazgató és a fenntartó megegyezése alapján a beíratás az óvodába minden évben hivatalosan kijelölt helyen és időben történik, többnyire májusban. A jelentkezőívet az óvoda csak a gyermek állapotáról szóló orvosi igazolással veheti át, a kötelező oltásról szóló igazolással együtt. Az igazgató június 15-ig adja ki a felvételről szóló határozatot (minden hivatalos okmányt az óvodában tartunk nyilván).
  • a júniusban jóváhagyott törvény 28§-a kimondja, hogy annak a gyermeknek aki augusztus 31-ig betölti az 5. életévét és az utolsó évét tölti az óvodában, az óvodai nevelő-oktatás ingyenes (3§), a felvételnél előnyben részesülnek.
  • a 3. életévét betöltött gyermekért fizetendő szülői hozzájárulás 20 €/hónap (Diószeg városa 103/2019 sz. rendeletének 2/2021 sz. függeléke alapján). Az összeget minden hónap 10.-ig kell a törvényes képviselőnek postai utalványon keresztül megtérítenie. Nem kell fizetni azoknak, akik iskolakötelesek vagy akik hátrányos helyzetükről hoznak igazolást. Aki nem töltötte be 3. életévét, annak havi díja 35 €.
  • az étkezés a központi konyha (Spojená škola, Školská 1087 Sládkovičovo - Školská jedáleň Richterova ulica) közreműködésével jön létre, az étkezéssel kapcsolatos szabályok az étkezésre való jelentkező íven vannak feltüntetve. A gyereket az étkezésről egy nappal előbb vagy aznap, reggel 7:20-ig kell kijelenteni. A kijelentett ebédet a kővetkező hónapban vonják le.
MzkyND