» Informácie v slovenskom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku

Ladislav Fülöp (7. ročník) v školskom roku 2021/2022 v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku ako úspešný riešiteľ obsadil 5. miesto. Pripravujúca učiteľka: Mgr. Kinga Kiss.

 

N2NkY2M0MT